Chính sách bảo mật

Trang web sbobet-casino.top cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về quyền riêng tư. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin liên quan khác.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Thông tin thu thập từ cookie bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang bạn truy cập.
  • Các bên thứ ba, bao gồm các đối tác quảng cáo, cũng có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin khi bạn tương tác với quảng cáo hoặc nội dung có sẵn trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để:

  • Giúp bạn hoàn thành giao dịch và đơn hàng.
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
  • Gửi thông tin cập nhật và tin tức liên quan đến trang web và sản phẩm của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép.