Chính sách cookie

Cookie là một tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự do máy chủ web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính của bạn. Cookie này cho phép trang web nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ mặc định của bạn và các cài đặt khác, để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa và thuận tiện khi bạn truy cập trang web trong tương lai.

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự khác trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và cung cấp các dịch vụ và tính năng cụ thể.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

2.1. Cookie bắt buộc: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động đúng. Chúng bao gồm các cookie để đảm bảo bạn có thể thông báo với chúng tôi về sự chấp nhận hay từ chối cookie trên trình duyệt của bạn.

2.2. Cookie hiệu suất: Những cookie này giúp chúng tôi theo dõi hoạt động trên trang web và cải thiện hiệu suất và trải nghiệm sử dụng trang web. Chẳng hạn, chúng tôi có thể sử dụng cookie để xem trang web của chúng tôi có hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt và thiết bị không.

  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm các trang bạn truy cập và thời gian bạn đã dành trên mỗi trang. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và hiểu rõ hơn về lợi ích của bạn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt cookie của mình trên trình duyệt của bạn. Một số trình duyệt cho phép bạn từ chối cookie hoặc cho phép bạn chọn loại cookie bạn muốn chấp nhận. Hãy lưu ý rằng việc từ chối các cookie bắt buộc có thể làm cho trang web không hoạt động đúng.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về cách quản lý cookie trên trình duyệt của mình, bạn có thể truy cập vào trang trợ giúp hoặc hỗ trợ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.